Privatumo Politika

Mums rūpi jūsų privatumas

Sporto klubas "Liūto Narvas" (toliau - Duomenų valdytojas arba mes) šia privatumo politika (toliau - Politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Sporto klubo "Liūto Narvas" valdomomis interneto svetainėmis. Mes pripažįstame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klubo nariams bei kitiems duomenų subjektams (toliau - Duomenų subjektai), ir esame įsipareigoję gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją, ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbtume taip, kad pateisintume jų pasitikėjimą.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šioje Politikoje:

 • paaiškiname, kaip mes renkame, naudojame ir saugome (tvarkome) asmens duomenis;

 • informuojame duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti Sporto klubo "Liūto Narvas" teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Sporto klubo "Liūto Narvas" priklausančiose interneto svetainėse, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad mūsų svetainių lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetaines. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokių kategorijų asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

Mes gali kaupti ir tvarkyti šias asmens duomenų kategorijas:

 • Asmeninė informacija: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, kontaktinė informacija (el. paštas, telefono numeris).

 • Registracijos duomenys: sporto klubo narystės duomenys, naudojimosi paslaugomis duomenys (pvz., treningų rezervacijos).

 • Svetainės naudojimo duomenys: IP adresas, slapukai, naršyklės tipas, operacinė sistema, naršymo statistika, naršymo elgesio duomenys.

 • Kitos duomenų kategorijos: šeimos būklė, sveikatos duomenys (pvz., alergijos, lūžiai), fotografijos ir vaizdo įrašai iš klubo renginių.

Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis šiais tikslais:

 • Narystės valdymas ir teikimas: kad galėtume teikti jums narystės paslaugas ir suteikti klubo nariams privalumus.

 • Paslaugų kokybės užtikrinimas: kad galėtume kuo geriau atitikti jūsų poreikius ir tikintis, kad jūsų pasiūlyti pagalbos prašymai būtų įgyvendinti.

 • Statistinė analizė: kad galėtume suprasti, kaip jūs naudojatės mūsų svetainėmis ir paslaugomis, ir tobulinti jas, kad jos būtų patogesnės jums.

 • Marketingo ir reklamos tikslais: kad galėtume siūlyti jums asmeniškai pritaikytą reklamą ir informaciją apie klubo pasiūlymus ir renginius, susijusius su jūsų sportiniais pomėgiais.

 • Teisės aktų vykdymas: kad galėtume laikytis teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tik tokiais tikslais, kuriems jūs suteikiate savo sutikimą, arba jei tai yra būtina vykdyti sutartis su jumis arba laikytis teisės aktų reikalavimų.

Slapukai ir sekimo technologijos

Mūsų svetainėse naudojame slapukus (cookies) ir kitas sekimo technologijas, kurios padeda mums geriau suprasti, kaip jūs naudojatės mūsų svetainėmis ir paslaugomis, ir taip tobulinti jas. Slapukai yra nedidelės tekstinės bylos, kurias jūsų įrenginys įrašo, kai jūs aplankote svetaines.

Mes naudojame šių tipų slapukus:

 • Būtini slapukai: šie slapukai yra būtini norint galėti naudotis mūsų svetainėmis ir jų funkcijomis, pvz., prisijungimo duomenys, kalbos nustatymai ir t.t.

 • Analitiniai slapukai: šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainėmis, surinkti informaciją apie lankomumo statistiką ir pan.

 • Reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami, kad galėtume pateikti jums asmeniškai pritaikytą reklamą ir pasiūlymus.

Slapukų naudojimą galite valdyti savo naršyklės nustatymuose. Dauguma naršyklių leidžia atsisakyti slapukų arba juos ištrinti, tačiau tai gali turėti įtakos mūsų svetainės funkcionalumui.

Duomenų saugojimas ir perdavimas

Mes laikome jūsų asmens duomenis saugiais ir vykdome visus reikiamus saugumo priemones, kad užtikrintume duomenų apsaugą nuo neleistino prieigos, naudojimo, praradimo ar sugadinimo. Mes taip pat ribojame prieigą prie jūsų asmens duomenų tik tiems darbuotojams ir kontrahentams, kurie jų reikia savo darbui.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik mūsų paslaugų tiekimo partneriams ir kontrahentams, jei tai yra būtina paslaugų teikimui ir vykdymui. Visi duomenų perdavimai bus vykdomi laikantis visų privalomų teisės aktų ir užtikrinant duomenų subjektų privatumą.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Mes saugosime jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek tai būtina siekiant užtikrinti jų tvarkymo tikslų vykdymą, išskyrus atvejus, kai turime teisėtą pagrindą saugoti duomenis ilgesnį laikotarpį, pvz., teisės aktų nustatytuose atvejuose.

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų teisių, susijusių su jūsų asmens duomenimis, įskaitant teisę į prieigą prie duomenų, teisę reikalauti duomenų ištaisymo ar ištrinimo, teisę reikalauti duomenų perdavimo ir teisę prieštarauti duomenų tvarkymui tam tikrais atvejais. Taip pat turite teisę atšaukti savo duomenų tvarkymo sutikimą.

Norėdami naudotis šiomis teisėmis ar sužinoti daugiau apie savo asmens duomenų tvarkymą, prašome susisiekti su mumis per nurodytus kontaktinius duomenis.

Turėkite omenyje, kad asmens duomenų apsaugos teisės gali skirtis priklausomai nuo jūsų buvimo vietos ir taikomų teisės aktų.